zaterdag 6 februari 2010

Historische wandeling op Google Docs

Een kleine test om te kijken of Google Docs geschikt is voor leuke presentaties zoals de Historische Wandeling. Momenteel heb ik alleen de Boerestreek omgezet naar een presentatie binnen Google Docs.


donderdag 7 januari 2010

Technisch Ontwikkeldocument bijgewerkt

Het document "Technisch Ontwikkeldocument" voor de ontwikkeling van een basis website voor zowel www.sintjut.nl als www.computerwoorden.nl is klaar.

Dit document beschrijft de technische aspecten die nodig zijn voor het maken van de nieuwe website. Onderwerpen in dit document zijn:
 • Inleiding, waarin omschreven is waarvoor dit document dient.
 • Scripttalen (web), waarin beschreven wordt welke talen gebruikt worden om de website op te zetten.
 • Beveiliging, met onder meer authenticatie, https, etc.
 • Website toegang, met daarbij de database connectie en welke protocollen gebruikt worden voor het benaderen van de website.
 • Logging, met daarin wat wordt er gelogd en hoe ik dat ga opzetten.
 • Database, waarin beschreven wordt hoe de data moet worden opgeslagen en waarin.
 • Programmeertechnieken, waarin beschreven wordt welke technieken gebruikt worden bij het ontwikkelen van de website.
 • Documentatie, waarin beschreven wordt welke technische documentatie worden opgeleverd bij de website, zoals PHP-documenten en werkinstructies.
 • Overig, met daarin iets over afbeeldingen, retentietijd van de ondewerpen, advertenties en zoekmachineoptimalisatie.

Het Technische Ontwikkeldocument is te downloaden op Sintjut.nl: "Technisch Ontwikkeldocument"

dinsdag 25 augustus 2009

Ontwikkeldocumenten

Voor de ontwikkeling van een nieuwe website, welke als basis moet dienen voor zowel Sintjut.nl als Computerwoorden.nl ben ik momenteel bezig om documenten te maken. Deze documenten vormen de eerste stappen tot een website.

Als eerste heb ik twee sitedocumenten gemaakt voor Sintjut.nl en Computerwoorden.nl:

In deze documenten worden de doelstellingen en missies van de site behandeld, alsmede een kostenplaatje en een kleine risicoanalyse.

Nu ben ik bezig met met de volgende twee documenten:

In het Grafisch Ontwikkel-document worden beslissingen en denkrichtingen van het grafische deel van het nieuw te ontwikkelen website opgenomen. Er wordt nog niets ontworpen, maar er wordt wel een richting besproken welke richting het ontwerp er uit moet zien. U moet denken aan hoofdstukken zoals:

 • Bespreking huidige situatie van de beide websites.
 • Website onderdelen
 • Kleurgebruik
 • Lettertypen
 • Media
 • etc.

In het Technisch Ontwikkel-document worden de technische kant van de website besproken. Ook hier wordt nog geen regel in geprogrammeerd, het is een uiteenzetting van de technische aspecten die nodig zijn bij de ontwikkeling van de website. U moet denken aan hoofdstukken zoals:

 • standaarden
 • scripttalen
 • database
 • beveiliging
 • zoekmachine optimalisatie
 • etc.

Deze documenten zijn nog in begin fase: de hoofdstukken en paragraven zijn benoemd, maar nog niet gevuld. Dergelijke documenten nemen heel veel tijd in beslag om te maken. Uiteraard is het niet de bedoeling om teveel tijd te besteden aan het documenteren, maar toch blijft documenteren belangrijk.

Het deel van de documentatie waarin het daadwerkelijke ontwerp in komt, zal niet op de blog worden meegenomen. Dit deel is alleen voor de programmeur(s) en designer(s). Het "geheime" deel zal voornamelijk bestaan uit UML-schema's (programma) en FCO-IM diagrammen (database).

zondag 12 juli 2009

Sintjut.nl Sitedocument

Voor de ontwikkeling van Sintjut.nl heb ik de volgende sitedocument gemaakt:
http://www.sintjut.nl/sintjut/artikelen/Sintjut.nl_Sitedocument_2009.pdf

In dit document staat onder andere:
 • Doelstelling, visie en doelgroepen van Sintjut.nl
 • Informatie functie, wat gereed is en wat in ontwikkeling is
 • Hoe content te vergaren
 • Profileren van Sintjut.nl
 • En de financiele gegevens

donderdag 21 mei 2009

Nieuwsbrief

Momenteel zit ik na te denken of het misschien wel handig is om een nieuwsbrief voor Sintjut.nl te maken. In eerste instantie wordt de nieuwsbrief gebruikt om de bekendheid van Sintjut.nl te vergroten onder de inwoners van Sintjohannesga, Rotsterhaule en Rohel.


Wanneer het een succes is, kan ik altijd nog besluiten om deze actie te herhalen. Misschien een optie om ruimte te reserveren voor een advertentie van een van de deelnemende bedrijven, zodat hierdoor de kosten (drukken, verspreiding) te kunnen dekken.

Een nieuwsbrief via de mail is ook een optie, echter hierbij moet ik de privacy in de gaten houden. Dit betekent dat ik een opt-in en opt-out moet opnemen op de site voor het verzamelen van e-mail-adressen. Uiteraard moet ik de adressen beschermen voor misbruik, dus bij voorkeur geen mailadressen opslaan op de website (database), maar lokaal op de computer...

zondag 10 mei 2009

Cijfers Sintjut.nl

Op dit moment zijn er:

 • 14 verenigingen aangemeld
 • 15 bedrijven aangemeld
 • 2 scholen zelf toegevoegd
 • 577 nieuwslinks opgenomen, waarvan 15 zichtbaar
 • 14 fotoseries (meeste gemaakt door de beheerder van Sintjut.nl)
 • 40 bezoekers gemiddeld per dag, waarvan 52 procent binnen komen via zoekmachines, 16 procent via verwijzingen op sites en de overige direct binnen komen
 • 2 pagina's met informatie over de kerk, waaronder 10 verenigingen en kringen vallen
 • 1 pagina over de begraafplaats (Oorlogsmonument)
 • 10 praatsjes (blogs items) op de site
 • 29 aktiviteiten (agenda-punten)
 • 0 bewoner aktiviteiten/hobbies (blijkbaar zijn die er niet)
 • 1 vereniging met een eigen contact formulier
 • 4 aanmeldingen voor de dorpsfilm, welke doorgespeeld zijn naar de vereniging Dorpengemeenschap Sintjohannesga e.o.
 • 1 bedrijf heeft 1 regel aan tekst, terwijl 1 vereniging helemaal geen tekst heeft (alleen plaatjes)

Wat mis ik nog:

 • mis nog een groot aantal verenigingen, waaronder buurtverenigingen, winkeliersvereniging, volleybal-, tennisvereniging, Abe Sjipkop (oid)....
 • mis nog een groot aantal bedrijven, waaronder Peijnenburg, Kerstma-Heida, Jager, Garage Bijker, Ben de boekhandel, Boss auto's, de kappers Anneke en Maaike, installatiebedrijf van Hes, camping Rotsterhaule, Dikkerboom hekwerk, etc... (indien ik namen verkeerd gespeld heb: mijn excuses)
 • mis nog input van bewoners van Sintjohannesga, Rotsterhaule en Rohel...
 • mis nog aanvullende informatie omtrent het dorp
 • mis nog activeiten...
 • mis nog nieuwtjes die in het dorp spelen (lees het vaak achteraf op nieuwssites en in de krant (wat meestal te laat is)...

Behalve van de Kerk, verenigingen Roun om e Toer, Oranjevereniging en het Dorpengemeenschap Sintjohannesga e.o. krijg ik bijna geen nieuwtjes, activiteiten en dergelijke binnen. Jammer... Want het portaal is er voor de bewoners: maak er gebruik van....

Met vriendelijke groet,

Geert Bos